Integritetspolicy

När du kontaktar/handlar hos scannakroppen.se och Sigfridsson Medical AB lagras de uppgifter och text du själv fyller i formuläret. Du kan när som helst få redovisat vilka uppgifter vi har lagrade om dig och dessa uppgifter kan när som helst raderas om du så önskar. Meddela oss via kontaktformuläret om du önskar att vi raderar dina uppgifter.

OBS! Alla uppgifter kring ditt undersökningsresultat hanteras i enlighet med patientdatalagen.