Så fungerar magnetröntgen

Magnetröntgen som undersökningen ofta kallas är egentligen missvisande då metoden inte använder sig av röntgenstrålar som kan vara skadliga i hög dos. Det korrekta namnet är magnetisk resonanstomografi, MRT. Internationellt kallat MRI och är populär som screeningmetod. Maskinen som utför undersökningen brukar kallas ”magnetkamera”. Tekniken går kortfattat ut på att man använder ett magnetfält i kombination med radiovågor för att generera bilder. Kroppens vattenmolekyler spelar en avgörande roll i tekniken som använts i sjukvården sedan 1980-talet. MRT är en mycket bra och detaljerad metod för att ta bilder av de flesta av kroppens organ samt leder, muskler och ryggrad.

Idag finns inga kända hälsorisker med metoden. Men med tanke på det starka magnetfältet kan man inte göra undersökningen om man har magnetisk metall i kroppen, exempelvis piercing eller metallsplitter. Man får heller inte ha inopererad elektronik som exempelvis en pacemaker. Titan går bra då den metallen inte är magnetiskt. Gravida avråds i de flesta fall från undersökningen då magnetfältets effekt på fostret inte är helt klarlagt.