Så här går det till

Boka din undersökning

Välj stad och boka din undersökning här på hemsidan.

Du får en kallelse

Garanterad undersökning inom två veckor. Kallelsen kommer från Evidia (tidigare Aleris) på posten. Passar inte tiden är det lätt att boka om via telefon direkt hos Evidia.

Resultatet

Inom en vecka efter undersökningen kommer resultatet till KIVRA (om du är ansluten) eller på posten.

Vad händer efter undersökningen?

Inom en vecka efter din undersökning får du ett brev till KIVRA alternativt på posten innehållande två dokument. Dels en kopia på röntgenläkarens utlåtande och dels ett brev där undersökningsresultatet förklaras lättförståeligt. Om undersökningen visar misstänkt skada eller sjukdom får du skriftliga råd om hur du kan gå vidare. Observera att Scannakroppen.se inte skriver några remisser för vidare undersökningar eller behandlingar av led- och ryggbesvär. Vi rekommenderar alltid att din vårdcentral skriver din remiss och blir på det sättet involverad i vidare undersökningar och eventuell behandling/rehabilitering.

Om din prostatascreening visar en misstänkt tumör ringer någon av våra läkare upp och delger svaret, svarar på uppkomna frågor och ger vägledning om vidare utredning. Vi samarbetar med urologkliniker och kan genom dessa erbjuda en snabb vidare utredning vid behov.