Vanliga frågor

Generella frågor

Vilka undersökningar kan jag boka?

Scannakroppen.se erbjuder i dagsläget magnetkameraundersökningar för prostata, vissa leder samt för ryggraden. Se bokningssidan för mer information.

Behöver jag remiss för att boka undersökning med magnetkamera?

Nej.

Är kostnaden för undersökningen avdragsgill?

Förebyggande hälso- och friskvård är avdragsgill.

Hanteras mitt undersökningsresultat konfidentiellt?

Ja. Dina uppgifter och undersökningsresultat hanteras i enlighet med patientdatalagen.

Kan jag boka undersökningar som inte finns på bokningssidan?

Nej. Vi uppdaterar vårt utbud kontinuerligt men erbjuder bara de undersökningarna som är bokningsbara för tillfället.

När får jag min undersökning?

Vi garanterar en undersökning inom två veckor även om det oftast går fortare än så. Passar inte tiden du får på kallelsen är det enkelt att boka om. Tiden framgår av kallelsen du får några dagar efter beställningen på hemsidan.

Varför erbjuder ni inte undersökning för alla organ i kroppen?

Magnetkameran är överlägsen när det gäller undersökningar av vissa delar av kroppen. Dock lämpar sig inte tekniken för alla kroppens delar. Allt eftersom tekniken blir bättre kommer vi kunna erbjuda fler undersökningar.

Är MR farligt?

Nej. Vad forskningen vet idag finns det inga risker med tekniken.

Får jag strålning av MR?

Nej. MR använder magnetfält och radiovågor för att generera bilder.

Vilka kan inte genomföra MR-undersökning?

Man kan inte göra en MR om man:

  • Är gravid
  • Har magnetisk metall inopererad i kroppen (titan går bra).
  • Har inopererad pacemaker eller hjärtstartare
  • Har uttalad klaustrofobi.

Min undersökning av ländryggen visar diskbråck. Remitterar ni mig till ryggkirurg nu?

Nej. Scannakroppen.se är enbart en tjänst för att hitta misstänkt sjukdom och skada. Vi skriver inte remisser för vidare utredning eller behandling. Dock innehåller varje brevsvar rekommendationer på hur du kan gå vidare.

Kan min ortoped få bildmaterialet från min undersökning?

Ja. Samtliga kliniker kan hämta hem bilderna från din undersökning direkt från kliniken du blivit undersökt på. Dock krävs ditt eget godkännande.

Varför erbjuder ni inte så kallade "helkroppsundersökningar"?

Dessa undersökningar är en slags översikt över kroppen och vi anser inte att de är tillräckligt detaljerade.

Visa fler

Vanliga frågor prostatascreening med magnetröntgen

Mitt PSA-värde är normalt. Utesluter detta att jag har cancer?

Nej. Ett lågt eller för åldern normalt PSA-värde utesluter inte att du har cancer.

Jag har redan en diagnostiserad prostatacancer men står i kö för magnetröntgenundersökning som drar ut på tiden. Kan jag göra undersökningen via Scannakroppen.se?

Rent undersökningsmässigt går detta utmärkt men det är upp till din behandlande urolog att bestämma detta.

Varför använder ni inte kontrastmedel vid prostatascreening med mpMRT?

De aktuella rekommendationerna säger att kontrastmedel inte förbättrar mpMRT-prostata som screeningmetod.

Vem är det som bedömer mina bilder?

Dina bilder bedöms uteslutande av specialistläkare inom radiologi (röntgenläkare) som är specialiserade på just prostataundersökningar av typen mpMRT.

Hur ofta ska jag undersöka mig?

Vi rekommenderar att man gör undersökningen en gång per år.

Vid vilken ålder ska man börja screena prostatan?

Prostatacancer diagnosticerad före 45 års ålder är mycket ovanligt. Därför rekommenderar vi undersökning från 45 års ålder.
VIKTIGT! Alla symtom från urinvägarna samt onormala PSA-värden skall utredas av läkare oavsett ålder!

Min screening visade inte på någon misstänkt cancer men jag har ändå symtom från urinvägarna. Vad ska jag göra nu?

VIKTIGT! Alla symtom från urinvägarna skall utredas av läkare oavsett vad screeningundersökningen visar!

Min screening visar misstänkt prostatacancer. Vad ska jag göra nu?

Nästa steg är att du blir bedömd av en specialistläkare inom urologi (Urolog). För att komma i kontakt med urolog kan du gå till väga på följande sätt:

  • Få en remiss via din husläkare på vårdcentralen.
  • Själv boka tid till urologklinik som inte kräver remiss från primärvården.
  • Få en tid hos urolog via en eventuell sjukvårdsförsäkring.
  • Skriva en så kallad egenremiss till sjukhusets urologklinik.
  • Gå vidare hos en urologklinik som vi på Scannakroppen.se samarbetar med.

Om undersökningen visar misstänkt cancer ringer någon av våra läkare upp och delger svaret samt svarar på frågor.

 

Visa fler