Köpvillkor

Allmänt

Scannakroppen.se drivs av Sigfridsson Medical AB som är säljare av produkter och tjänster som erbjuds på scannakroppen.se.

Du får en kallelse tillsänd per post till din folkbokföringsadress. Normalt får du tid för undersökning inom två veckor efter nästkommande vardag när du lagt din beställning. Skulle den föreslagna tiden inte passa, får du själv kontakta kliniken och boka om tiden för din undersökning. Information om hur detta går till finns på kallelsen.

Alla med svenskt personnummer och som är minst 15 år gamla kan beställa undersökningar. Dock tillåts ej betalning med faktura till icke myndiga personer. Var god se nedan.

Kontakta scannakropen.se om du inte fått din kallelse inom ovanstående tidsperiod.

Undersökningarna utförs av underleverantören Evidia Sverige AB. Underleverantörerna ansvarar för specialistbedömning av de medicinska bilderna. Båda företagen håller med erforderliga försäkringar.

Du kan ej genomföra magnetkameraundersökning om du uppfyller något av nedanstående:

  • Har inopererad magnetisk metall i kroppen. Titan är ej magnetiskt.
  • Är gravid
  • Har pacemaker eller inopererad hjärtstartare
  • Har stark klaustrofobi (fobi för trånga utrymmen)

Screeningmetoder med MR-bilder (exempelvis MR-prostata) är aldrig en total garanti för att  eventuell sjukdom upptäcks, även om risken att tumörer missas är mycket liten. Det är därför viktigt att även om din undersökning inte visar någon sjukdom skall symtom alltid utredas av läkare.

Undersökningsresultatet skickas per brev till din folkbokföringsadress inom en vecka efter undersökningen. Är du ansluten till KIVRA kan även ditt svar skickas dit. Vi reserverar oss för svarsförseningar från våra underleverantörer.

Sigfridsson Medical AB skriver inte remisser för vidare undersökningar. Dock medföljer en rekommendation i svarsbrevet om hur du kan gå vidare i de fall det är relevant.

I de fall där misstänkt tumör upptäcks ringer någon av våra läkare upp för att svara på eventuella frågor samt ge råd om vidare utredningsvägar.

Betalning

Betaltjänsten på scannakroppen.se sköts av Svea Ekonomi AB.

Väljer man att betala via faktura skickas denna först efter att undersökningen är utförd (gäller myndiga personer).